Ciepły montaż jest lepszy?

Ciepły montaż okien chroni przed utratą ciepła z budynku.

Inwestycja, i to niemała, w energooszczędne okna premium traci sens, jeśli nie zostaną one właściwie zamontowane. Dla utrzymania przez okno deklarowanych parametrów termoizolacyjnych, kluczowe jest właściwe uszczelnienie jego połączenia z murem. Nieszczelność w tym miejscu oznacza narażenie warstwy termoizolacji na wilgoć, a zawilgocona warstwa pianki poliuretanowej bardzo szybko i trwale traci swoje właściwości izolacyjne. Dlatego też zalecany jest ciepły montaż okien, który zapewnia kompleksowe uszczelnienie warstwy izolacyjnej w złączu okiennym z obu stron, co w rezultacie zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych, stratami energii, zawilgoceniem, a nawet zagrzybieniem glifów i ścian - czyli generalnie pogorszeniem jakości życia mieszkańców

Na czym polega ciepły montaż okien?

Ciepły montaż okien (warstwowy) polega na zastosowaniu trzech warstw uszczelniających: środkowej, wewnętrznej i zewnętrznej.

Warstwa środkowa to izolacja termiczna. Wykonywana jest zwykle z piany poliuretanowej i musi szczelnie wypełniać przestrzeń pomiędzy ścianą, a ramą okienną.

Warstwa wewnętrzna, paroszczelna, chroni przed wnikaniem do piany montażowej pary wodnej zbierającej się w pomieszczeniach. Do wykonania tej warstwy uszczelniającej wykorzystywana jest paroszczelna taśma okienna, która zapobiega dostawaniu się pary do szczeliny między oknem a murem. To ważne, bo wilgotny uszczelniacz traci na właściwościach termicznych i akustycznych oraz szybciej niszczeje.

Z kolei warstwa zewnętrzna, paroprzepuszczalna, chroni izolację przed wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych. Warstwę tę wykonuje się przy użyciu przeznaczonych do tego taśm paroprzepuszczalnych. Oczywiście w przypadku ciepłego montażu ważne jest również zastosowanie odpowiednich kotew (dybli) łączących mechanicznie okno z murem.

Ciepły montaż okien znacznie wydłuża żywotność połączenia ramy okiennej z ościeżem. Natomiast użycie samej piany, choć często stosowane ze względu na niższy koszt instalacji, może sprawić, że już po kilku sezonach narażona na działanie wilgoci izolacja straci swoje właściwości termiczne.

Ciepły montaż - kompleksowe rozwiązanie

Na rynku dostępne są kompleksowe rozwiązanie do prawidłowego montażu warstwowego stolarki otworowej, czyli tzw. ciepłego montażu, które zapewnia skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeżu, dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu warstwy izolacji. System opiera się na zasadzie „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz” i polega na zastosowaniu podczas prac montażowych trzech współpracujących ze sobą warstw o ściśle określonych funkcjach:

  • uszczelnienie zewnętrzne z taśmy paroprzepuszczalnej - służy do zabezpieczenia pianki poliuretanowej od zewnątrz, ponieważ tylko jej sucha warstwa zachowuje wysokie parametry termoizolacyjne i akustyczne. Chroni warstwę izolacji przed wodą opadową i promieniowaniem UV, umożliwiając jednocześnie migrację pary wodnej na zewnątrz budynku,
  • izolacja termiczna i akustyczna z pianki poliuretanowej - pełni funkcję izolatora termicznego i akustycznego. Rozprężając się podczas aplikacji, wielokrotnie zwiększa swoją objętość i idealnie wypełnia szczelinę wokół okna. Pianki są bardzo dobrze przyczepne do praktycznie wszystkich podłoży budowlanych i zachowują pełną elastyczność w przypadku zmian linowych profili ościeżnicowych. W ofercie znajdują się również pianki z formułą „zimową”, dzięki czemu prace montażowe możemy wykonać nawet przy ujemnych temperaturach.
  • uszczelnienie wewnętrzne z taśmy paroszczelnej - zapobiega przenikaniu wilgoci z wnętrza budynku do pianki.

Taśmy okienne są elastyczne, wytrzymałe mechanicznie i charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do typowych materiałów budowlanych. Ich trwałe zamocowanie nie stanowi problemu, ponadto można je malować lub tynkować.

Jak wykonywany jest ciepły montaż okien?

Zgodnie z zaleceniami, pierwszym etapem prac jest właściwe przygotowanie otworu. Jego wymiary powinny odpowiadać wymiarom ramy okiennej, z zachowaniem kilkumilimetrowych luzów dylatacyjnych. Umożliwiają one właściwe wypełnienie pianą montażową miejsca pomiędzy ościeżnicą a ościeżem oraz zapewniają przestrzeń niezbędną do kompensaty naprężeń powstających na skutek zmian temperatury. Otwór musi być wolny od zanieczyszczeń (np. kawałków tynku czy cegieł, kurzu i pyłu) i zagruntowany właściwym preparatem gruntującym.

Bardzo istotne jest usytuowanie okna w murze w sposób zapobiegający powstawaniu mostków termicznych. W nowo powstających budynkach informacji o optymalnym umiejscowieniu stolarki okiennej należy szukać w dokumentacji projektowej. W starszych obiektach lub w przypadku braku niezbędnych dokumentów można stosować ogólne zasady:

  • w ścianie jednowarstwowej bez izolacji termicznej okna osadza się w połowie grubości ściany;
  • w ścianie warstwowej z wewnętrzną izolacją robi się to w strefie termoizolacji;
  • w ścianie docieplonej z zewnątrz okno należy umiejscowić przy krawędzi zewnętrznej ściany lub wysunąć je poza jej lico w warstwę ocieplenia.

Niezależnie od umiejscowienia ważne jest, aby montować okno przy pomocy zalecanej przez producenta liczby kotew i dybli mocujących, a w przypadku montażu w warstwie ocieplenia, używać odpowiednich konsol lub dopasowanych do wyrobu systemów montażowych.

Etap drugi to przyklejenie taśm do ramy okiennej (jeszcze przed wstawieniem jej w przygotowaną wnękę). Taśmy są pokryte odpowiednim klejem, zapewniającym pewne mocowanie. Co ważne, taśmę paroszczelną montuje się do wewnętrznej części ościeżnicy, a paroprzepuszczalną do zewnętrznej. Taśmy trzeba dobrze docisnąć na całej długości, a w narożnikach pozostawić odpowiednio duże zakłady, które pozwolą dokładnie uszczelnić te miejsca. Tak przygotowaną ramę wstawia się do otworu, ustawia pion i poziom, a następnie montuje mechaniczne, zgodnie z zaleceniami producenta stolarki.

Kolejne kroki to szczelne doklejenie taśmy zewnętrznej do muru i dokładne wypełnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ścianą pianą montażową. Nanosi się ją od dołu do góry. Po utwardzeniu pianki odcina się jej ewentualny nadmiar i zabezpiecza ją od wewnątrz budynku, precyzyjnie przyklejając do muru taśmę paroszczelną. Następnie przystępuje się do docelowej obróbki otworu okiennego.

Źródło: muratorplus.pl