Q?

Jak wyregulować okna.

A.

Jesteś­cie Państwo użytkown­ikami okien z oku­ci­ami uchylno-​rozwieralnymi najwyższej jakości.

Każde okno, podob­nie jak każdy ele­ment wyposaże­nia budynku podlega nor­mal­nemu zuży­ciu. Łat­wość obsługi i funkcjonowa­nia oku­cia oki­en­nego, jak również jego żywot­ność zależy w istotny sposób od przeprowad­zonych zabiegów Dlat­ego też zale­camy Państwu przy­na­jm­niej raz w roku przeprowadze­nie następu­ją­cych czyn­ności konserwacyjnych:

  • ruchome części i miejsca ryglowa­nia nas­marować i sprawdzić działanie
  • dokrę­cić śruby mocu­jące klamkę (rozetkę ostrożnie zwolnić).